VBC neemt je privacy serieus

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier die u invult op onze website. Wij hechten een groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). VBC is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijner verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in de overeenstemming met de AVG.

In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· (Voor- en) Achternaam
· Telefoonnummer
· E-mailadres

© 2019 - 2024 VBC Creditmanagement